Groningen van toen | deel 59

Slaperstil, een gehucht onder de rook van Groningen ten westen van ‘Stad’ even ten Noorden van de wijk Hoogkerk en gelegen aan de Friesestraatweg. Het gehucht telt precies twee boerderijen, een Chinees restaurant – voorheen een chauffeurscafé – en een benzinepomp. Op zich niets opzienbarends en je zou denken dat dit gehucht nooit in de publiciteit komt.

Toch is de verkeerssituatie op de oude Rijksweg dermate gevaarlijk dat op de kruising bij Slaperstil met de Zijlvesterweg er vaak onveilige situaties voorkomen waardoor het tijdens de spitsuren tot problemen kan leiden. Rijkswaterstaat heeft recentelijk besloten dat er in 2017 verkeerslichten zullen komen die voor een periode van maximaal vijf jaren blijven staan in afwachting van een definitieve oplossing.

Maar het verkeer op de Friesestraatweg, de oude rijksweg die via allerlei dorpjes een verbinding is met Leeuwarden, is bij lange na niet meer zo druk sinds de snelwegen al decennia geleden in gebruik zijn genomen. In de tijd dat de oude Rijksweg nog veelvuldig werd gebruikt en het chauffeurscafé nog volop werd bezocht, betekende dit ook dat het benzinestation veelvuldig door de chauffeurs werd aangedaan. Heden ten dage is het een onbemand station, destijds werd je nog echt aan de pomp geholpen.

En dat ging lang niet altijd goed, zoals ook op 30 januari 1968. In de middaguren van die dinsdag hebben drie automobilisten water in plaats van benzine getankt. Ze ontdekten dat pas toen ze weer op weg gingen naar een volgende bestemming en hun auto’s na enkele honderden meters te hebben gereden, plotseling bleven stilstaan.

De pomphouder heeft daarna onmiddellijk de leverantie van de benzine stopgezet en de maatschappijbeheerder om een onderzoek gevraagd. Het voorval vond plaats op het moment dat een tankauto van de benzinemaatschappij Shell een nieuwe voorraad ‘benzine’ afleverde. De pomphouder, de heer Kok, kwam de volgende dag aan het woord in de regionale krant en stelde dat hij van mening was dat bij het vullen van de ingegraven tank de kolkende benzine het water, dat zich kennelijk in de tank bevond, zich had vermengd met benzine. Hoe het water in de tank was gekomen viel niet te zeggen. Gedacht diende te worden aan een probleem met het grondwater, dat in de omgeving van de tank aanwezig was.

De vertegenwoordiger van Shell in de provincie Groningen liet weten een onderzoek in te stellen of er een lek in de tank was gekomen waardoor grondwater naar binnen kon komen. Maar het was niet de enige gedachtengang want men stelde tevens dat men wel eens met condenswater te maken had met dergelijke tanks. Wel wist men met zekerheid te stellen dat de tankauto geen water in de tank had gelost. De drie automobilisten kregen, nadat de tanks van hun auto geheel waren geleegd, een tank nieuwe benzine van pomphouder Kok en vervolgens werd het weer stil rond Slaperstil.

Bron: Hans Knot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *