Groningen van toen | Deel 80

In zestig jaar tijd veranderen delen van steden zodanig dat velen van hen, die er al die jaren niet meer kwamen, het er onherkenbaar is geworden. Neem nu de Westerhaven in Groningen. Dat was tegen het einde van de jaren vijftig van de vorige eeuw nog een echte haven, waar vele schepen lagen afgemeerd. De naam Westerhaven verwijst naar de vroegere haven die rond 1960 is gedempt. De Westerhaven als haven was een restant van de vestingwerken van de stad Groningen. De haven werd aangelegd op een deel van de vestinggracht, daar waar het Hoendiep begon. De haven was alleen bereikbaar via het Hoendiep. Een verbinding met de Aa en het Verbindingskanaal werd nooit aangelegd, het Hoendiep werd wel via het Eendrachtskanaal en een sluis met het Verbindingskanaal verbonden.

De slechte verbinding zorgde er voor dat de Westerhaven zich als haven nimmer echt ontwikkelde. Tegelijkertijd vormde de haven wel een barrière voor het verkeer, waardoor in 1955 al het voorstel werd gedaan tot al dan niet gedeeltelijke of gehele demping van de Westerhaven. Op 31 oktober 1960 besloot de gemeenteraad van Groningen tot gehele demping over te gaan. Nadat langdurig werd gewerkt aan de demping was het gebied, wegens drijfzand, vanaf medio 1962 langdurig op slot. In de maand oktober 1963 werden de werkzaamheden vervolgd door een wegenstructuur aan te leggen en dus was in oktober 1964 de situatie geheel anders. Na een lange periode van hard werken kon de Westerhaven in haar nieuwe jasje in de ochtend van de 31ste oktober 1964, op de dag af vier jaar nadat de gemeenteraad haar besluit tot demping had genomen, worden geopend.

In het Nieuwsblad van het Noorden van die dag, die rond half zes in de middag op de deurmat viel, was het volgende te lezen over de opening voor het verkeer van de vernieuwde Westerhaven: ‘Door het doorknippen van twee kruislings over het kruispunt Westersingel—A-straat gespannen linten heeft wethouder P. G. van Delden
vanmorgen om half elf de officiële opening verricht van de (gedempte) Westerhaven te Groningen als parkeerterrein. Hij deed dit voor de winkeliersverenging Koopcentrum A-Poort, die er een compleet feest van maakte met honderden kinderen, die op toeters blaasden en met vlaggen zwaaiden, en met negen muziekkorpsen.
In café De Slingerij, waar de genodigden bij elkaar waren gekomen,
wees de wethouder erop, dat het vier jaar geleden is, dat de demping van de Westerhaven in de raad werd bediscussieerd en dat daarvoor aanvankelijk een krediet van f 1.066.000 beschikbaar werd gesteld, later aangevuld met f 215.000.–.

Verder verstrekte de heer van Delden de volgende gegevens. Het hele marktterrein is 6600 vierkante meter groot en het parkeerterrein 4200. Er zijn rondom de Westerhaven
80 nieuwe verkeersborden geplaatst om het verkeer in goede banen te leiden. De oppervlakte van de nieuw aangelegde asfaltwegen bedraagt 10.600 vierkante meter, waarin totaal 11 zebra’s zijn aangebracht. De heer Van Delden wees erop dat alles bij elkaar zeer arbeidsintensief is geweest en dat het daardoor bijna een jaar heeft geduurd. “Het object is echter nog niet helemaal klaar”, aldus de heer Van Delden, “er moet nog een stukje Hoendiep gedempt worden, terwijl de brug aan de Herman Colleniusstraat gaat verdwijnen.” Men hoopt volgend jaar april – mei met het werk te kunnen beginnen. Voor de demping zal zand uit het Foxholstermeer worden gebruikt. Op de feestelijke bijeenkomst in Slingerij werd een welkomstwoord gesproken door de voorzitter van Koopcentrum A-Poort, de heer G. Folkers die alle bij de werkzaamheden aan de Westerhaven betrokkenen hartelijk bedankte. Het feest rond deze officiële opening duurde tot in de middag voort. Kinderen bleven rondlopen met hun toeters en ballonnetjes en de muziekkorpsen lieten zich steeds horen.’

Bron en foto: Hans Knot

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *