Groningers vinden erfgoed belangrijk

Martinitoren is het favoriete monument

Inwoners van Groningen vinden behoud van en aandacht voor erfgoed in de stad erg belangrijk. Dat blijkt uit onderzoek van het Stadspanel met de titel ‘Wat vindt de Stadjer (van) erfgoed?’. Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘Ruim 3600 mensen vulden de vragenlijst in. Ze gaven aan erfgoed heel belangrijk te vinden als onderdeel van de leefomgeving. En dat geldt niet alleen voor de binnenstad maar zeker ook in de wijken. En niet alleen is er veel waardering voor gebouwen, maar ook voor (openbaar) groen en water.’ Zo staan het Noorderplantsoen (3), het Stadspark (9) en het Sterrebos (11) hoog in de top 20 van favoriete monumenten. Uiteraard staat de Martinitoren op 1 in deze lijst.

Sleeping beauty’s

In de enquête is de respondenten gevraagd om een sleeping beauty in de stad te noemen. Dat zijn ‘vergeten plekken’ die het verdienen om wakker gekust worden. Hier hebben ruim 700 personen een locatie genoemd. Voorbeelden van niet beschermde locaties zijn: het terrein van de voormalige Walburgkerk op het Martinikerkhof, het Appelhofje aan de Stadsweg, de locatie van Kasteel de Wijert, de jeugdsjoel in de Folkingedwarsstraat en de Glaudé-panden. In lijn hiermee geven de respondenten aan dat gebouwen die geen beschermd monument zijn, ook niet zonder tussenkomst van de gemeente gesloopt mogen worden.

Meer aandacht

Op basis van de enquête (83%) mag worden geconcludeerd dat Stadjers vinden dat er nog meer aandacht moet komen voor  herbestemming van gebouwen in plaats van sloop en nieuwbouw. Bijna alle respondenten vinden dat bij nieuwe ontwikkelingen rekening moet worden gehouden met bestaand erfgoed. Van de eigenaren/gebruikers van een beschermd monument is van de respondenten 2/3 tevreden over het monumentenbeleid van de gemeente.

Vervolg

De grote waardering voor het beschermde en het onbeschermde erfgoed maakt duidelijk dat de gemeente in het ruimtelijke ordeningsbeleid beter dan nu rekening met het erfgoed moet houden. De nieuwe erfgoednota die volgend voorjaar moet worden vastgesteld en de omgevingsvisie Next City bieden daar alle ruimte voor.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *