Zonne-energie in Groningen verdrievoudigd

Zonne-energie gaat een nog belangrijker rol spelen in Groningen dan gedacht. Werd eerder gesproken over een geïnstalleerd vermogen van 150 MW (megawatt), nu is het doel om vóór 2035 liefst 500 MW aan zonnepanelen te realiseren. De helft daarvan zal op Groningse daken komen te liggen, de andere helft in nog aan te leggen zonneparken.

Deze week heeft het college van B&W zijn nieuwe zonnestrategie met bijbehorend actieprogramma vastgesteld. Volgens dat programma wordt in 2035 meer dan 40% van het lokale elektriciteitsverbruik door zonne-energie opgewekt. Dat komt dan neer op 1,7 miljoen zonnepanelen.

Wethouder Mattias Gijsbertsen: ‘Dat doel is ambitieus, maar niet onrealistisch. We liggen mooi op schema wat betreft zonne-energie. Voor 2018 mikten we al op 100.000 zonnepanelen en dat aantal lijken we ruimschoots te halen.’

Om de nieuwe doelstelling te halen gaat de gemeente bedrijven en scholen actief helpen om zonnedaken te realiseren. Ook wordt onderzocht of een aantrekkelijke lening kan worden opgezet waarmee bedrijven en particulieren gemakkelijker zonnepanelen kunnen aanschaffen. Gijsbertsen: “De gemeente neemt de komende jaren zelf het voortouw door zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke gebouwen te plaatsen en door mee te werken aan de ontwikkeling van zonneparken.”

Op het gebied van energie werkt de gemeente Groningen nauw samen met de regio. Met een breed team van interne en externe deskundigen is afgelopen jaar een realistisch scenario opgesteld voor de energietransitie in deze regio. Het nieuwe streefvermogen van 500 MW in 2035 komt voort uit dit scenario.

Groningen energieneutraal

Het jaartal 2035 komt niet uit de lucht vallen. Onder de noemer Groningen Geeft Energie heeft de stad zich enkele jaren geleden verbonden aan de ambitie om al in 2035 energieneutraal te zijn. Heel Nederland bereidt zich voor op andere systemen voor energieproductie en -distributie. Door voorop te lopen in deze ontwikkeling zal Groningen ook economisch profiteren.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *