Grote zorgen om stijging jeugdwerkloosheid

jeudwerkloosheidNieuw plan voor bestrijding jeugdwerkloosheid

De arbeidsmarktregio Groningen gaat voor de maximale rijksbijdrage van ruim 1,6 miljoen euro voor de bestrijding vau jeugdwerkloosheid in d e regio. Wethouder Ton Schroor heeft als voorzitter van Werk in Zich daarvoor een intentieverklaring ondertekend met landelijk jeugdwerkdoosheidsambassadeur Mirjam Sterk, die woensdagochtend 29 mei op werkbezoek in Groningen was.

Het rijk  heeft extra  geld uitgetrokken voor de aanpak van de jeugdwerkoosheid en met een goed plan kan de regio Groningen ruim 1,6 miljoen euro  binnenhalen.

Toename jeugdwerkloosheid
De werkloosheid onder jongeren neemt in de arbeidsmarktregio Groningen toe. Op dit moment is het aantal ingeschreven werkzoekende jongeren ongeveer 4.500. Reden voor alle samenwerkende partijen  om opnieuw de handen ineen te slaan. Zeker nu het rijk middelen heeft vrijgemaakt om de jeugdwerkloosheid  te bestrijden. De centrumgemeente Groningen wil samen met alle andere gemeenten en samenwerkingspartners een extra inspanning leveren om jongeren die het op eigen kracht niet redden, naar werk of naar een opleiding te krijgen.

In de periode 2009 tot 201 2 was de gezamenlijke aanpak zeer succesvol. Veel jongerenzijn in die periode geholpen aan een baan, een werkervaringspiek  of een stage. Reden om opnieuw samen een actieplan te maken en nog nadrukkelijker te zoeken naar waar de kansen liggen in onze regio. Voor 1 juli a.s. moet het plan klaar zijn om in te dienen bij het rijk. Als de plannen worden goedgekeurd, kan de regio rekenen op cofinanciering van het rijk voor mim 1,6 nliljoen euro zo is recent bekend gemaakt.

Werk  in Zicht
Werk in Zicht is een samenwerkingsverband  van de Groninger en Noord-Drentse gemeenten, het UWV, onderwijsinstellingen met name MBO, de Provincie Groningen, de keimiscentra en zorginstellingen. Werk in Zicht staat voor een actiegerichte samenwerking op de Groninger en Noord-Drentse arbeidsmarkt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *