Roeland van der Schaaf in gesprek met werkloze jongeren

groningen-centrum-stadhuis-grote markt-ondertekening convenant arbeidsmarktregio defensie-5Wethouder Roeland van der Schaaf gaat op dinsdagmiddag 23 september in gesprek met werkloze jongeren. Dat gebeurt van 15.15 uur tot 15.45 uur op de Vismarkt.

Een en ander vindt plaats in de zogenoemde WerkWeek. Van 18 tot en met 25 september organiseren alle 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland samen met ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk deze week. In het hele land staan activiteiten centraal, die de positie van jongeren op de arbeidsmarkt versterken. Lees verder

Arbeidsmarktregio Groningen tekent convenant met Defensie

groningen-centrum-stadhuis-grote markt-ondertekening convenant arbeidsmarktregio defensie-5Vandaag, 2 juli, tekende wethouder Roeland van der Schaaf, namens de arbeidsmarktregio Groningen, een convenant met Defensie in aanwezigheid van Mirjam Sterk, de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid. Defensie is een grote werkgever en heeft jaarlijks ongeveer 4000 vacatures en zo’n 3.000 opleidingsplaatsen voor jongeren tot 27 jaar. Mirjam Sterk heeft bij alle gemeenten in Nederland aandacht gevraagd voor deze werkgever. Lees verder

Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid werpt eerste vruchten af

werkervaringsplekken-1Op een zeer druk bezochte conferentie is in aanwezigheid van de landelijk ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, mevrouw  Mirjam Sterk, door werkgevers en jongeren verteld wat de aanpak van jeugdwerkloosheid voor hen betekent. Lees verder

Grote zorgen om stijging jeugdwerkloosheid

jeudwerkloosheidNieuw plan voor bestrijding jeugdwerkloosheid

De arbeidsmarktregio Groningen gaat voor de maximale rijksbijdrage van ruim 1,6 miljoen euro voor de bestrijding vau jeugdwerkloosheid in d e regio. Wethouder Ton Schroor heeft als voorzitter van Werk in Zich daarvoor een intentieverklaring ondertekend met landelijk jeugdwerkdoosheidsambassadeur Mirjam Sterk, die woensdagochtend 29 mei op werkbezoek in Groningen was. Lees verder