Hondenbeleid, participatiewet en aardwarmte in commissievergaderingen

huisdierenMoet er in elke Groningse wijk een loslooproute voor honden komen? En hoe gaat het met de Garantiebanen in de Stad om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Dat zijn twee van de onderwerpen die woensdag 11 maart in commissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad aan de orde komen.

Er zijn woensdag twee commissievergaderingen. De commissie Werk en Inkomen vergadert vanaf 16.30 uur. De commissie Beheer en Verkeer begint ’s avonds om 20.00 uur. Deze openbare vergaderingen zijn in de oude raadzaal van het stadhuis. Ze zijn ook online live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad.

Garantiebanen
Voor de raadscommissie Werk en Inkomen heeft de PvdA de Participatiewet op de agenda gezet. Deze partij wil van het college van B&W weten hoeveel garantiebanen er al in Groningen zijn. De Participatiewet stellen gemeenten en bedrijfsleven voor de opgave mensen met een arbeidsbeperking aan een Garantiebaan te helpen. De PvdA wil met de andere fracties ook het perspectief bespreken van de groep van 6000 bijstandsgerechtigden in de Stad die langdurig werkloos zijn. “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle inspanningen voor mensen met een ‘officiële’ arbeidsbeperking er niet voor zorgen dat andere mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nog verder tot stilstand komen?”

Draagkrachtregels
Verder komt in deze commissievergadering de toekomstige invulling van de draagkrachtregels bijzondere bijstand aan de orde. De vraag is wat mensen met een bijstandsuitkering zelf moeten bijdragen als zij een beroep op bijzondere bijstand doen om bepaalde kosten te kunnen betalen. Het college wil van de fracties in de raad horen hoe zij over de nog vast te stellen draagkrachtegels denken.

Loslooproutes honden
’s Avonds in de commissie Beheer en Verkeer debatteert de raad over onder meer het gemeentelijke hondenbeleid. De gemeente heeft extra losloopgebieden voor honden ingesteld. Een aantal naar aanleiding van suggesties van Stadjers. In de commissie wil de Partij voor de Dieren van de andere fracties weten of die ook voor loslooproutes in elke wijk in Groningen zijn. Deze partij wil ook weten hoe de rest van raad aankijkt tegen een rol voor de gemeente “bij het organiseren van scholing teneinde begrip van beide kanten (hond en mens) te vergroten” en Stadjerspas-korting bij hondentraining.

natuur-dieren-honden-1Aardwarmte
Op de agenda staat ook het energieproject Geothermie Noordwest. Het college wil onder meer geothermie gebruiken om in 2035 als Stad energieneutraal te zijn. Bij geothermie wordt de warmte van heet zout water uit diepgelegen aardlagen gebruikt voor de verwarming van huizen, kantoren en zwembaden. “Een onuitputtelijke en zeer duurzame warmtebron”, aldus B&W. Tijdens de commissie geeft wethouder Mattias Gijsbertsen een presentatie over aardwarmte in de Stad. De raad kan zeggen wat hij van dit project vindt met het oog op het verdere besluitvormingsproces. Uit onderzoek blijkt dat er drie kilometer onder het gebied bij Kardinge een aardlaag zit met aardwarmte voor ongeveer 8000 huishoudens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *