Huisvuil inhaalronde zaterdag 21 juni

vuilnis-1De inhaalronde voor bewoners in de stad Groningen van wie de groene container óf de grijze container tijdens een van de stakingsdagen niet werd leeggemaakt, is op zaterdag 21 juni. Deze inhaalronde is ook voor bewoners met een blauwe papiercontainer die vanwege de staking niet is geleegd. Op de inhaaldag kunnen deze bewoners hun container vóór 08.00 uur aan de weg zetten. Voor enkele bewoners gaat het dan om twee containers: een groene of grijze container én de blauwe papiercontainer.

Het gaat zaterdag 21 juni om een inhaalronde. Dan worden de containers geleegd die tijdens de staking op 16, 17 en 18 juni zijn overgeslagen. De inhaalronde geldt alleen voor de stad Groningen. Grijze- en groene containers in de omliggende gemeenten werden tijdens de stakingsdagen gewoon geleegd.

Normaal
Ondergrondse containers Medewerkers van Stadsbeheer starten op donderdag 19 juni weer met het legen van alle ondergrondse afvalcontainers voor huisvuil. Naar verwachting is de situatie rondom de ondergrondse huisvuilcontainers vanaf vrijdagavond weer normaal.

Papier- en glascontainers
Ook de containers voor glas- en papier worden vanaf donderdag 19 juni weer leeggemaakt. Naar verwachting hebben alle glas- en papiercontainers op zaterdag 21 juni weer voldoende ruimte voor nieuwe inbreng.

Thuis bewaren
De gemeente vraagt Stadjers om huisvuil zo veel mogelijk thuis te bewaren tot het moment dat er weer ruimte is in de containers. Dit geldt ook voor glas en oud papier.

Calamiteiten
Meldingen Tot en met woensdag 18 juni zorgen de vakbonden voor een team medewerkers dat inspringt bij calamiteiten. Deze mensen komen in actie als er bijvoorbeeld een oliespoor op straat ligt of als een afgewaaide tak verkeersoverlast veroorzaakt. Meldingen voor dit calamiteitenteam kunnen telefonisch worden doorgegeven via 050 – 367 1000.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *