Inspraak in bomenstructuurvisie Sterke Stammen

groningen-centrum-gedempte zuiderdiep-sterke stammen-1Vandaag, 26 november 2013, was er een inloopbijeenkomst in de hal van de dienst RO/EZ aan het Gedempte Zuiderdiep 98, van 18.00 uur tot 21.00 uur over de bomenstructuurvisie Sterke Stammen .

Van 14 november tot en met 12 december 2013 kunt u reageren op het inspraakdocument bomenstructuurvisie Sterke Stammen (pdf, 50,8 MB). Deze visie geeft de huidige situatie weer én de gewenste situatie over tien jaar.

In de bomenstructuurvisie wordt onderscheid gemaakt tussen hoofd -en nevenstructuur.

  • In de hoofdstructuur staan bomen die bepalend zijn voor het stadsaanzicht. Ze staan bijvoorbeeld langs belangrijke historische routes of waterwegen. Doel is om die bomen te behouden en aan te vullen.
  • De nevenstructuur bevindt zich in de woonwijken. De bewoners van die wijken krijgen vanaf 2014 de mogelijkheid om aantallen, plekken en soorten bomen in hun eigen straat zelf te kiezen

Een andere doelstelling is het voorkómen van boomziektes en -plagen, door meer variatie in boomsoorten aan te brengen.

Inspraak
Van 14 november t/m 12 december 2013 kunt u gebruikmaken van uw inspraakmogelijkheid. Dit doet u door uw reactie te versturen via dit reactieformulier.

Ter inzage bij GIC
U kunt de bomenstructuurvisie Sterke Stammen vanaf 14 november t/m 12 december 2013 ook inzien bij het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC).

En daarna?

  • De binnengekomen reacties zullen worden verwerkt in een inspraakverslag.
  • Het college zal de reacties en het verslag betrekken bij het opstellen van een nieuwe bomenstructuurvisie.
  • In februari 2014 stelt de raad de definitieve bomenstructuurvisie vast.
  • Het college zal de prioritering en budgettering verder uitwerken in een uitvoeringsplan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *