Bewoners krijgen meer zeggenschap over bomen Groningen

bomen aan de singels-1Van 14 november tot en met 12 december kunnen inwoners van Groningen schriftelijk of digitaal reageren op de nieuwe bomenstructuurvisie van de stad. De visie is gericht op behoud en completering van de hoofdbomenstructuur, meer zeggenschap voor bewoners en het beheersen van boomziektes en – plagen.

Ook geeft de bomenstructuurvisie een gewenst beeld voor de (nabije) toekomst

 Bewoners betrekken
De nieuwe bomenstructuurvisie beschrijft de stedelijke ambities tot 2024 voor de bomen in de stad en de manier waarop bewoners bij de planvorming betrokken worden. De bomenhoofdstructuur bestaat uit bomen die bepalend zijn voor het stadsaanzicht. Deze staan bijvoorbeeld langs belangrijke historische routes of waterwegen. De nevenstructuur ligt in de woonwijken. Hier krijgen bewoners gelegenheid mee te beslissen over locatie, soort en het aantal bomen in hun leefomgeving.

Meer variatie
Wethouder Jan Seton: “Eén van onze ambities is om boomziektes en -plagen te voorkomen. We streven daarom naar een gevarieerder bomenbestand. Dat bereik je bijvoorbeeld door niet standaard één boomsoort in een straat aan te planten, maar door af te wisselen met andere soorten”. Bomen dragen in grote mate bij aan de leefbaarheid van een stad. Het is bekend dat mensen die in een groene omgeving wonen, zich gezonder voelen dan mensen in een stenen woonomgeving.

Inspraak en inloopbijeenkomst
Op 26 november 2013 is er een inloopbijeenkomst in de hal van de dienst RO/EZ aan het Gedempte Zuiderdiep 98 van 18 uur tot 21 uur. De gemeente Groningen verwerkt de tussen 14 november en 12 december ontvangen reacties in een verslag. Het college betrekt de reacties en dit verslag bij het opstellen van een nieuwe bomenstructuurvisie. De gemeenteraad stelt deze in februari 2014 vast.

De bomenstructuurvisie ligt ter inzage bij het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof), op maandag alleen op afspraak open van 13.00 tot 17.00 uur; dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en donderdag van 09.00 tot 19.00 uur (deze dagen vanaf 11.00 uur alleen op afspraak). De bomenstructuurvisie is ook te vinden op de website groningen.nl/woonomgeving

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *