Jongeren binden strijd aan tegen armoede – Cordaid

Vier jonge enthousiastelingen trokken gisteren, 27 november, de Groninger wijk Paddepoel in tegen de strijd die armoede heet. We kwamen in gesprek over delen in de wereld en hebben toegezegd dat wij ons steentje bijdragen door het even op de site te plaatsen. Wat een toegankelijke wijk en allen bedankt voor de

interesse, laten de jongeren nog even weten.

Wie is Cordaid

Cordaid (Catholic Organisation for Relief & Development Aid) is één van de grootste ontwikkelingsorganisaties in Nederland, met een netwerk van 890 partnerorganisaties in 28 landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. We hebben al bijna 100 jaar ervaring op het gebied van noodhulp, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding. Met de fusie in 1999 van Memisa, Mensen in Nood en Cebemo (Vastenaktie) is Cordaid gegroeid van een traditionele, zendende hulporganisatie naar een ontwikkelingsorganisatie die gelooft in wederzijdse samenwerking. In Nederland heeft Cordaid zo’n 370.000 donateurs en 23.000 vrijwilligers.

Duurzaam betere toekomst

Iedereen herinnert zich de grote rampen van de afgelopen jaren: de overstroming in Pakistan, de aardbeving in Haïti, de tsunami in Azië, hongersnoden in Afrika etcetera. Mensen wereldwijd blijken bereid zich met geld en goederen voor anderen in te zette n. Belangrijk is dat die goedgeefsheid wordt omgezet in blijvende verbeteringen. We zullen daarom altijd naast directe hulp ter plaatse, ook ons inspannen om het beleid te beïnvloeden en een maatschappij weer structureel op te bouwen dus met armoedebestrijding, beïnvloeding van beleid en maatschappijopbouw, pakken we ongelijke machtsverhoudingen aan en creëren samen een duurzaam betere toekomst voor de meest kwetsbare mensen. Of dit nu gaat om toegang tot gezondheidszorg, verlenen van microkredieten, verzoening na oorlogen of de positie van de vrouw. Want ieder mens telt.

Lokale partners centraal

Cordaid gelooft dat mensen de kracht hebben om hun  leven zelf te verbeteren. Daarom werken wij direct – en via onze wereldwijde netwerken – samen met lokale organisaties die de situatie, problemen en cultuur het beste kennen. Deze lokale organisaties bestaan voor het grootste deel uit de plaatselijke bevolking, zodat zij zélf aan hun eigen toekomst werken. En samenwerken gaat bij Cordaid nog een stap verder. Met onze partners wisselen wij alle kennis en ervaringen uit, zodat we van elkaar leren en ons werk nog beter uit kunnen voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *