Kansen voor aardwarmte-winning Groningen sterk toegenomen

steden nederland groningen, kostverlorenGemeente Groningen ontvangt €33 miljoen voor geothermie

Het Ministerie van Economische Zaken heeft aan de gemeente Groningen een subsidie van € 33 miljoen toegekend voor het project geothermie Zernike (Groningen Noordwest).

Daarmee is de kans sterk toegenomen dat enkele duizenden inwoners en tal van instellingen in het noordwestelijke deel van de stad binnen vijf jaar gebruik kunnen maken van deze diep-ondergrondse warmwaterbron voor het verwarmen van hun huis of gebouw. Op dit moment wordt technisch onderzocht hoe de toekomstige boringen op het Zernike-terrein kunnen gaan plaatsvinden. Dit is het eerste diepe geothermie-project in Nederland dat gebruik maakt van deze Rijksregeling.

Bij het geothermie-project Zernike gaat het om warmtelevering uit een duurzame warmtewaterbron op ongeveer 3 kilometer onder dit deel van de Stad. Op het moment dat er daar in de nabije toekomst daadwerkelijk een geothermie-bron is gerealiseerd, zal over een periode van 15 jaar jaarlijks door het rijk een bedrag uitgekeerd worden in de exploitatie. Dit is om de warmte uit deze bron te laten concurreren met de nu nog goedkopere warmtesystemen op basis van aardgas.

De substantiële rijkssubsidie is toegekend in het kader van Stimulering Duurzame Energieproductie. Wethouder Jan Seton: ‘Deze subsidie is een erkenning en stimulans van onze ambities inzake geothermie’. Met dit project wordt jaarlijks 8.6 miljoen m3 aardgas vervangen door warmte uit een duurzame aardwarmtebron. Totaal heeft het Ministerie van EZ (in feite het Agentschap NL) voor geothermie Zernike een kleine € 33 miljoen gereserveerd.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een uitgebreide studie en rapportage van de diepe ondergrond onder de stad Groningen. Met dit Groot Geologisch Onderzoek kan de gemeente vervolgens besluiten een winningsvergunning geothermie aan te vragen. Daarnaast wordt  met dit onderzoek nauwkeuriger bekend hoe de ondergrond op 3 kilometer diepte in elkaar steekt.
De combinatie diepte, aanwezigheid water, temperatuur, druk en de doorlatendheid van de bodem bepalen uiteindelijk hoeveel warmte er mogelijk jaarlijks naar boven gehaald kan worden. De verwachting is dat in december resultaten uit dit onderzoek aan de gemeenteraad van Groningen worden gerapporteerd.

Tegelijkertijd onderzoekt de gemeente Groningen in samenwerking met Waterbedrijf Groningen welke afzet van warmte zij kan realiseren binnen de bestaande bebouwing in de stad en voor nieuwbouw zoals bijvoorbeeld op de Zernike Campus Daartoe is zij in overleg met onder andere de Groningse woningcorporaties die beschikken over een groot woningareaal in het noordwesten van de stad. Naar schatting kunnen straks enkele duizenden huishoudens hun huizen verwarmen door middel van warmwater uit de diepe ondergrondse bron onder Zernike.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *