Martiniplaza en bouwplannen Oosterhamrikzone in commissievergaderingen

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-grote markt-1De slechte financiële situatie bij Martiniplaza, nieuwe bouwplannen voor jongerenhuisvesting aan de Oosterhamrikzone en extra geld voor cultuur zijn drie onderwerpen die deze week in commissievergaderingen van de gemeenteraad aan de orde komen. Er zijn drie commissievergaderingen, allemaal op woensdag 1 oktober.

Martiniplaza en het extra cultuurgeld komen aan de orde in de commissie Onderwijs en Welzijn, aanvang 16.30 uur. De raadscommissie Ruimte en Wonen over onder meer de Oosterhamrikzone begint om 20.00 uur. Deze vergaderdag voor de gemeenteraad begint ’s middags om 13.00 uur al met de commissie Financiën en Veiligheid. Die gaat over de discussienota van het college over hoe om te gaan met de democratische controle van organisaties waarin de gemeente deelneemt. Voorbeelden zijn Meerstad, het OV-bureau, Groningen Airport Eelde, het Waterbedrijf en ook Martiniplaza.

Live online
De drie vergaderingen zijn in de oude raadzaal van het stadhuis en zijn openbaar. Ze zijn ook online via www.groningen.nl/gemeenteraad live te volgen. Op deze website van de gemeenteraad zijn de volledige agenda’s en alle vergaderstukken te bekijken.

groningen-martiniplaza-1Martiniplaza
In de commissie Onderwijs en Welzijn gaat het over de slechte financiële situatie bij Martiniplaza dat wordt gesubsidieerd door de gemeente. Hoe ziet de gemeenteraad de toekomst van het congres- en expositiecentrum. Deze commissie buigt zich ook over de reactie van het college van B&W op de evaluatie van de Kunstraad over het gemeentelijke cultuurbeleid. Is de 250.000 euro extra voor cultuur genoeg om de knelpunten aan te pakken? De Kunstraad constateerde onder meer zorgelijk dat kunstinstellingen mogelijk met voortbestaan worden bedreigd. Ook op de agenda: een brandbrief van de Wijkvereniging Wijkopbouw Hoogkerk over de gevolgen van het “wegsaneren” van secretariële ondersteuning voor Hoogkerk en de burgerparticipatie.

groningen-oosterparkwijk-oosterhamrikkade-1Jongerenhuisvesting Oosterhamrikzone
De commissie Ruimte en Wonen gaat in gesprek met het college van B&W over de meest gewenste koers in de Oosterhamrikzone. Daarbij gaat het ook over twee initiatieven voor jongerenhuisvesting in de Oosterhamrikzone. Het gaat om twee complexen met een kleine 400 appartementen, vooral bedoeld voor jongeren. Bij dit agendapunt horen ook de resultaten van een SP-enquête onder buurtbewoners. De SP concludeert dat met de nieuwbouwplannen voor jongerenhuisvesting het gevaar van eenzijdige bewonerssamenstelling dreigt.

 

Nieuwe Markt
Ook komt een gewijzigd bestemmingsplan voor de achterkant van de Poelestraat aan de orde. Die moet bij de gevel aan de zuidkant van de toekomstige Nieuwe Markt ruimte geven voor een grotere horecaonderneming. Ook de communicatie met de buurt over nieuwbouwplannen van het Zernike College in Helpman staat op de agenda. Bewoners zijn ontevreden, de Stadspartij vindt dat college van B&W meer had moeten doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *