Mijd koopzondag Paddepoel als protest tegen de zondagboetes

boete-2Het overleg over het conflict met de zondagsboetes dat maandagavond plaatsvond heeft niets opgeleverd ondanks de maatschappelijke steun. Ruim vierduizend mensen tekenden de petitie tegen het opleggen van boetes. Deze handtekeningen werden gisteravond voorafgaand aan het overleg overhandigd door de Groninger politiek.

De politieke partijen CDA, ChristenUnie, SP, Partij voor de Dieren en Stadspartij vinden het belachelijk dat het VvE deze boetes zomaar op kan leggen. Het Stadsbestuur is niet van plan te bemiddelen. Anne Kuik roept het stadsbestuur nogmaals op te bemiddelen.

De Vereniging van Eigennaren heeft hier geen boodschap aan de winkeliers die niet open wensen te zijn op de zondag en het uitdelen van boetes aan winkels die op zondag niet openen blijft gehandhaafd. De eigenaar van bloemenzaak FleurOp betreurt de uitkomsten van de vergadering. “De winkeliers zijn geen steek verder gekomen. Het heeft de ondernemers en de VvE alleen maar verder uit elkaar gedreven.”

Mogelijk kan de consument als protest een steentje bijdragen door de koopzondag te mijden zolang de boetes niet van tafel zijn. Veel energie is gestoken om de koopzondag in Paddepoel succesvol te maken. Vele winkels bleven gesloten. Omzetten zijn in vele gevallen niet toereikend de kosten te dekken. We kunnen dus spreken van een niet geslaagde koopzondag in Paddepoel. Het kan nimmer de bedoeling van de wetgever zijn geweest dat bij het sluiten van de winkel op zondag een boete tegemoet gezien kan worden.

Wordt vervolgd.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *