Natuur in Groningen aantrekkelijker voor bijen

bijen-7Bijen in de provincie Groningen krijgen het beter. Er komen meer nestgelegenheden en voedselvoerzingen in speciaal beheerde wegbermen, slootkanten en bosjes. Dat heeft gedeputeerde Henk Staghouwer afgesproken met de Natuur- en Milieufederatie, Landschapsbeheer Groningen en LTO-Noord. De maatregelen worden genomen omdat het al jaren slecht gaat met de bijen, terwijl ze belangrijk zijn voor de bestuiving van veel planten.

veldbloemen-1Voorlichting

De provincie stelt een budget van 46.000 euro beschikbaar. Van dit geld gaan de betrokken natuur- en milieuorganisaties voorlichting geven over de bij aan boeren en natuurbeheerders. Boeren krijgen ook informatie over hoe zij in hun bedrijfsvoering meer rekening kunnen houden met de bij. Verder wordt er bloemenzaad beschikbaar gesteld, zodat het voedselaanbod voor de bij langs akkerranden in de provincie toeneemt.

Netwerken

De Natuur- en Milieufederatie en Landschapsbeheer Groningen zetten een netwerk op waar gemeenten,  waterschappen, natuurbeheerders en de provincie deel van gaan uitmaken. Waar mogelijk komen wegbermen, slootkanten, bosjes en andere plekken die speciaal beheerd worden en waar het voor de bij goed toeven is. Langs de Oostelijke en Zuidelijke Ringweg om Groningen komen bijenhotels, waar bijen ook kunnen overwinteren.

Motie Provinciale Staten

bijen-2

Gedeputeerde Staghouwer heeft met de afspraken de motie uitgewerkt die Provinciale Staten in 2013 hadden aangenomen. Daarin werd om meer aandacht gevraagd voor de bij. Het gaat al een aantal jaren slecht met de bijen in Nederland. Dat komt door het beperkte voedselaanbod, het gemis aan goede nestplaatsen en bedreigingen door parasieten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *