Onderzoek naar effecten hoogwater Dollard en Noordkust

Groninger Noordkust 5 & 6 december 2013 1Het Groninger Landschap gaat de effecten van het extreem hoogwater van de afgelopen periode op de kwelders inventariseren. (foto’s genomen 5 en 6 december)

In het kader van het kwelderherstelproject is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de beweidbaarheid van de kwelders. Begrazing van de kwelders door vee is goed voor de biodiversiteit. Zo werden lanen opgehoogd, dammen, hekwerken en drinkplateau’s geplaatst. Het Groninger Landschap vertrouwt erop dat deze zich goed hebben gehouden.

Voornamelijk de kwelders en de Punt van Reide zijn getroffen door het hoge water. Vele vogelsoorten, waaronder scholeksters, kluten en strandlopers,  vlogen vertwijfelt rond door het volledig onder water staan van de kwelders.  De wadvogels verbleven tijdens het hoge water in groepen direct langs de kust of binnendijks op het bouwland. De klutenplas en de Punt van Reide vervullen voor vele soorten vogels een belangrijke hoogwatervluchtplaats. Veel steltlopers zochten een veilig plekje in Polder Breebaart.

Zodra de kwelders weer op normale waterpeilniveau staan zal in kaart worden gebracht wat de gevolgen zijn geweest. De Kiekkaaste is momenteel niet toegankelijk.

Foto’s: Groninger Landschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *