Onzeker? Pesten? Zomer cursus ‘Plezier op school’

De zomer cursus ‘ Plezier op school’ ook in 2013 weer in Groningen, Stadskanaal en Delfzijl.

Naar het voortgezet onderwijs… leuk? Echt niet!! Kinderen die sociaal minder vaardig zijn, zichzelf niet kunnen verweren of moeilijk aansluiting vinden bij andere kinderen lopen de kans om gepest te worden.

Ze zien er vaak als een berg tegenop om binnenkort een brugklasser te worden. Vaak ondervinden deze kinderen op de nieuwe school dezelfde problemen als op de basisschool. Juist de overgang naar het voortgezet onderwijs blijkt een geschikt moment om de kinderen te trainen in de omgang met anderen. De basisschool periode is afgesloten, de kinderen gaan niet meer terug naar deze situatie. Ze kunnen starten met een schone lei en met nieuw verworven vaardigheden.
De cursus Plezier op school kan uitkomst bieden voor deze kinderen.

Voor welke aanstaande brugklassers is de cursus bedoeld?

 • kinderen die op de basisschool vaak geplaagd en gepest werden
 • kinderen die moeilijk vriendjes/vriendinnetjes kunnen krijgen
 • geen nee durven zeggen
 • vaak ruzie hebben zonder dat ze dat willen
 • vaak alleen staan

Wat leren kinderen in de 2-daagse zomercursus ‘plezier op school’? 

 • omgaan met spannende momenten
 • anders denken over zichzelf met behulp van helpende gedachtes
 • leren om anderen aan te kijken, stevig te staan & duidelijk te praten
 • leren om een praatje te maken
 • leren nee zeggen
 • leren hun mening te geven
 • omgaan met kritiek en leren omgaan met pesten.

**Nieuw ** dit jaar is dat er voor kinderen die praktijkonderwijs gaan volgen ook een groep start in Groningen. De cursus wordt voor deze groep van dinsdag t/m vrijdag over 4 kortere dagen verspreid.

Praktische informatie
De cursus wordt gegeven in de laatste week van de zomervakantie op woensdag 21 augustus en donderdag 22 augustus in de stad Groningen, Delfzijl en Stadskanaal. De trainers zijn medewerkers van Lentis (Lentis Direct en Jonx), MEE Groningen en van het Consultatieteam Pesten (daarin zijn vertegenwoordigd het ABCG, Cedin, GGD en Bureau Jeugdzorg Groningen). Er zijn twee trainers per groep om de kinderen te begeleiden
Intakegesprekken vinden plaats in juni en juli 2013.
Ouders/verzorgers krijgen via een ouderavond informatie over de cursus die de kinderen gaan volgen. Kinderen kunnen kosteloos aan de cursus deelnemen.

Alle informatie om de website van Lentis: klik hier

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *