Opening Academisch Jaar RUG Groningen in teken van weerwaarheid

De Rijksuniversiteit Groningen viert vandaag, maandag 5 september, het Academisch Jaar, met als thema ‘Resilience’ weerbaarheid. Voorafgaand aan de opening liep het coretège, de stoet van hoogleraren en vertegenwoordigers van studie- en studentenverenigingen, vanaf het Academiegebouw aan de Broerstraat naar de Martinikerkhof in het centrum van Groningen. Rector magnificus Cisca Wijmenga opende de ceremonie.

Weerbaarheid

René Veenstra, socioloog gaf een academische rede over zijn onderzoek naar pesten. Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hield samen met neurowetenschapper Marie-José van Tol een dialoog. De Alumnus van het Jaar Award 2022 werd uitgereikt aan Iris de Graaf, NOS-corresponden in Rusland.

Daarnaast muzikale intermezzo’s door studentenmuziekvereniging Bragi en droeg de nieuwe huisdichter van de RUG een gedicht voor. Een studentspreker Yasmine Bourzoraa. Zij was winnares van de GUF-100 Prijs Rechtsgeleerdheid, een prijs voor de meest excellente studenten van RUG-faculteiten.

Voor het thema ‘Resilience’ is gekozen omdat zowel de maatschappij als onze academische gemeenschap weerbaar moeten zijn, en oplossingen moeten kunnen aandragen voor zowel kleine als grote vraagstukken. Ondanks de uitdagingen waar we tegenaan lopen, zijn er altijd middelen voor studenten en medewerkers om met tegenslag om te gaan: middelen die ons vooruit helpen en ervoor zorgen dat we naar de toekomst blijven kijken. Daar staan we tijdens het evenement bij stil.

Foto’s van Jan Hendrik. Alle foto’s van de slideshow: klik hier

Foto’s FocusGroningen: klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *