Oversteek Eikenlaan Paddepoel Winkelcentrum primair veilig

Eerder melden wij u de problemen rondom de oversteek Eikenlaan  Winkelcentrum welke wij gemeld hebben bij de ANWB die ons vervolgens weer door verwees naar de gemeente Groningen.

 

Vandaag ontvingen wij onderstaande reactie en nodigen u uit hierop te willen reageren. Namens u hebben we deze onveilige situatie aan de orde gesteld. Aan de hand van de reacties zullen we reageren richting gemeente waarbij wij opmerken dat uitstel in verband met ontwikkelingen tram, niet een reden mag zijn de veiligheidsmaatregelen  uit te stellen.

Het filmpje geeft de dagelijkse situatie duidelijk weer. Veel voetgangers en fietsers die hier oversteken om naar de ingang van het winkelcentrum te gaan.

Het is echter niet per definitie een onveilige situatie. Je ziet op het filmpje namelijk duidelijk dat iedereen goed uitkijkt met oversteken. Iedereen zorgt er dus voor dat ze veilig over kunnen steken.

Dat is primair waar het in het verkeer om gaat. Er voor zorgen dat je veilig van het verkeer gebruik kunt maken waarbij je de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij jezelf legt. Je mag er namelijk niet vanuit gaan dat anderen jou altijd zien.

Doordat dit punt erg druk is, er komen vele verkeersbewegingen uit alle richtingen bij elkaar, kan er een gevoel van onveiligheid ontstaan.

De vraag naar een voetgangersoversteekplaats is dan ook verklaarbaar.

In het aanleggen van zebrapaden zijn wij erg terughoudend.

De voornaamste reden hiervoor is de schijnveiligheid die een zebrapad met zich meebrengt. Voetgangers die willen oversteken denken over het algemeen dit veilig te kunnen doen op een zebrapad. Helaas is de mentaliteit onder de Nederlandse automobilist nogal verschillend. Waar de één keurig stopt, rijdt de andere hard door. Wanneer een voetganger voorrang neemt in plaats van krijgt, kan dit ernstige gevolgen hebben. Het is daarom vaak beter om de zwakkere verkeersdeelnemer, de voetganger in dat geval, te beschermen. Oversteken op een plek waar het zicht voldoende is en op het moment dat het ook kan is dan de meest veilige manier.

Als er zebrapaden worden aangelegd is dit vooral op plekken waar grotere voetgangersstromen zijn. Dit is vooral op belangrijke doorgaande voetgangersroutes nabij voorzieningen zoals winkels of openbare gebouwen.

Op strategische punten rondom het winkelcentrum Paddepoel is dat ook gedaan, in combinatie met verkeerslichten.

Toch is vanuit verkeerskundig oogpunt voor te stellen dat voetgangers op dit punt wat meer ruimte zouden moeten krijgen zodat ze niet op het fietspad of op de rijbaan hoeven stil te staan om uit te kijken.

Vooralsnog is het advies om daarvoor de besluitvorming in het kader van de Regiotram af te wachten. Dat vind in oktober plaats. Mocht de tram er komen, dan zal de Eikenlaan heringericht worden. Elke extra uitgave voor het wijzigen van de infrastructuur nu is daarmee eigenlijk weggegooid geld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *