Peter Teesink nieuwe gemeentesecretaris

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432‘Maximale waarborg continuïteit organisatieverandering’

Het college van B&W heeft drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink benoemd tot gemeentesecretaris van Groningen. Teesink volgt per 1 mei aanstaande Maarten Ruys op, die onlangs zijn vertrek heeft aangekondigd. De ambtelijke adviescommissie en de OR adviescommissie ondersteunen de benoeming. Peter Teesink maakt sinds november 2011 als concerndirecteur deel uit van het Groningen Management Team.

politiek-ton schroor tijdens persconferentie cao onderhandelijngen -1Het college van B&W is verheugd dat de ontstane vacature voor de hoogste ambtelijke functie vanuit de eigen organisatie kan worden ingevuld. Wethouder Ton Schroor (Personeel & Organisatie): ”De benoeming van Peter Teesink is een maximale waarborg voor de continuïteit van de organisatieverandering. Het is van groot belang dat het veranderingsproces waar de organisatie zich in bevindt  zonder haperen wordt voortgezet. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Teesink, die in 2011 werd verkozen tot Overheidsmanager van het Jaar, in staat is om dat ambtelijk goed aan te sturen.”
Het college benadrukt de kwaliteiten van Teesink die sinds 2011 als concerndirecteur sturing geeft aan de voorbereidingen voor de decentralisaties in het sociaal domein. In deze functie heeft Teesink volgens het college ook een belangrijke rol in de regionale samenwerking, die hij als gemeentesecretaris verder kan uitbreiden.

Na een studie bestuurskunde aan de Universiteit Twente en een MBA in Rotterdam en de VS, begon de nu 49-jarige Teesink zijn loopbaan bij het ministerie van VROM. In 1997 trad hij bij de gemeente Groningen in dienst als directeur Middelen bij DSW Stadspark. In 2004 werd hij daar algemeen directeur en gaf hij leiding aan de omvorming tot arbeidsontwikkelbedrijf Iederz. Sinds november 2011 is hij één van de vier concerndirecteuren die gezamenlijk met de gemeentesecretaris het GMT vormen.

Peter Teesink realiseert zich dat hij zijn nieuwe functie begint in een dynamische tijd: “De gemeentelijke organisatie zelf is volop in beweging en ook de relatie met de stad verandert voortdurend. Daarbij komen er de komende jaren heel veel extra taken op de gemeente af. Ik ben zeer verheugd dat ik leiding mag geven aan het proces om dat ambtelijk in goede banen te leiden en tegelijkertijd het nieuwe college en straks ook de nieuwe burgemeester mag ondersteunen in de samenwerking met de nieuwe gemeenteraad.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *