Politieke delegatie bezoekt winkelcentrum Paddepoel

groningen-paddepoel-winkelcentrum-delegatie-1Winkelcentrum Paddepoel ontving vanmorgen een delegatie van de gemeente Groningen en de Gedeputeerde Staten van Groningen, die vandaag middels een “Stadtour Retail” naast het winkelcentrum Meubelboulevard Hoendiep en de binnenstad bezoeken. Voorzitter van de winkeliersvereniging Paddepoel Hans Gestel en Dick Maans namens de eigenaren ontvingen onder meer de wethouders van Groningen, Joost van Keulen en Roeland van der Schaaf en de gedeputeerden Patrick Brouns en Fleur Gräper-van Koolwijk.

Een oriënterend bezoek over het winkelbestand in Groningen. Belangrijk voor partijen is te weten op welke wijze de detailhandel zich tot op heden heeft ontwikkeld en wat de toekomst visie is. Wat zijn de gevolgen van de veranderingen in de detailhandel en hoe ziet het toekomstige winkelcentrum er straks uit nu er veel aankopen via internet gedaan worden?

groningen-paddepoel-winkelcentrum-delegatie-9De voorzitter van de winkeliers Hans Gestel geeft een toelichting op de activiteiten die het winkelcentrum regelmatig organiseert en waarbij de buurt en vereniging nauw bij betrokken worden. Met de komst van de vele jongeren een uitdaging om het centrum ook voor deze doelgroep interessant te maken. Er wordt gezocht naar samenwerking met de onderwijsinstellingen als de Hanzehogeschool en de Universiteit, een uitdaging op zich.

De aanwezigen zijn zeer geïnteresseerd naar een visie van de ondernemers. Hoe duidelijker een visie is hoe eenvoudige het wordt op verschillende terreinen ondersteuning te geven en de doelstellingen te verwezenlijken. Hoe wordt de omgeving of de regio betrokken bij het winkelcentrum en welke mogelijkheden worden benut om leegstand tegen te gaan?

Dick Maansgroningen-paddepoel-winkelcentrum-delegatie-7 namens de eigenaren geeft een toelichting vanuit de investeerderszijde. Na realisering van de modernisering van de Zonnelaanzijde zijn de plannen door de investeerders akkoord bevonden om het centrum verder uit te bouwen op het huidige parkeerterrein. Er is een grote vraag naar bijvoorbeeld een grotere supermarkt. De plannen zijn inmiddels aan de gemeente Groningen gepresenteerd waarbij meerdere aspecten zijn en worden bekeken zoals de bereikbaarheid van het centrum. Ook de openingstijden kwamen nog aan de orde. Vele kleine winkeliers hebben moeite met de koopzondag. Zij zien zeven dagen werken logische wijs niet zitten maar er zal toch overeenstemming moeten komen immers samen vormen zij het winkelcentrum die op de toekomst gericht zal moeten zijn.

Kortom, een goede ontmoeting tussen partijen waar nog veel werk aan de winkel is!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *