Warmtenet Noordwest laat nog even op zich wachten

groningen-zernike-warmtestad-6Op 23 februari jl. meldde het college per brief aan de gemeenteraad van Groningen dat er enigszins vertraging is in het project Warmtenet Noordwest. In de planning was een raadsbesluit in maart voorzien. Voor de meeste onderdelen is het project inmiddels  wel zo ver dat dit zou kunnen, maar op een aantal onderdelen nog niet. Het aanbestedingstraject voor de geothemische bron, of eigenlijk vooral voor het private partnerschap heeft niet tot een partner geleid. De inschrijving hiervoor voldeed helaas niet aan de verwachtingen, waardoor de besluitvorming daardoor niet in maart van dit jaar kan plaatsvinden.

Belangrijkste reden voor het afketsen van de marktpartijen is dat deze partijen vooral geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van het (uitvoerende) werk, maar blijken vaak niet de financiële mogelijkheden te hebben om substantieel en risicodragend te participeren.

Het streven is nu om in mei besluitvorming in het college te laten plaatsvinden, zodat in de raadsvergadering van 8 juni het definitieve besluit kan vallen.

Een nieuw aanbestedingstraject wordt opgestart na deze besluitvorming. De financiële haalbaarheid en robuustheid van de onderneming staat niet ter discussie of onder druk. De aanbesteding voor werkzaamheden gaat gewoon door, maar voor het partnerschap wordt dus een andere oplossing gezocht. Er zijn op dit moment positieve gesprekken met de provincie en een andere publieke partij, waar we op dit moment de naam nog niet van kunnen noemen.

Het college kon op 23 februari ook nog goed nieuws melden: er is onlangs een ELENA subsidie binnengehaald van 2,1 miljoen. Dit is subsidie van de Europese Investeringsbank, bedoeld om duurzame energieopwekking te stimuleren. De subsidie zal voornamelijk worden benut om de kosten voor technische ondersteuning te dekken.

Verder verloopt het proces van het vinden van voldoende afnemers (3.500 woningequivalenten) voorspoedig: het eerste contract met de Vensterschool is getekend, tweede met vastgoedondernemer staat een dezer dagen op de rol. Corporaties en RUG en Hanze volgen in april. Genoeg potentieel om te groeien naar ruim 10.000 woningequivalenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *