Warmtenet Noordwest laat nog even op zich wachten

groningen-zernike-warmtestad-6Op 23 februari jl. meldde het college per brief aan de gemeenteraad van Groningen dat er enigszins vertraging is in het project Warmtenet Noordwest. In de planning was een raadsbesluit in maart voorzien. Voor de meeste onderdelen is het project inmiddels  wel zo ver dat dit zou kunnen, maar op een aantal onderdelen nog niet. Het aanbestedingstraject voor de geothemische bron, of eigenlijk vooral voor het private partnerschap heeft niet tot een partner geleid. Lees verder

Beantwoording gestelde vragen SP over huurders bij Geothermie

groningen-zernike-warmtestad-6De SP in Groningen stelde recentelijk allerlei vragen over de positie van huurders van de corporaties die betrokken zijn bij het project Geothermie. De gemeente Groningen beantwoorde de vragen middels onderstaande brief:
Inleiding
Om de beantwoording per specifieke vraag te vergemakkelijken schetsen wij u vooraf een overzicht van de categorieën die zijn te onderscheiden qua warm tapwater- en verwarmingsvoorziening nu en in de toekomst. Ook schetsen wij een beeld van aspecten rondom koken in de nieuwe situatie. Lees verder

Aardwarmtenet Groningen Noord onomkeerbare stappen richting duurzame energie

geisoleerde buizen voor infrastructuur warmtenet

geisoleerde buizen voor infrastructuur warmtenet

Interessante bevindingen tijdens onderzoek naar draagvlak voor aardwarmtenetwerk

Vijf communicatiestudenten van de Hanzehogeschool Groningen hebben het onderzoek naar een draagvlak voor een aardwarmtenetwerk in de wijken Paddepoel en Selwerd afgerond. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van Warmtestad Groningen, een project dat een aantal wijken in Groningen voorziet van duurzamere warmtelevering. Lees verder

SP vragen over de positie van huurders bij geothermie

groningen-zernike-warmtestad-6De gemeente Groningen is van plan geothermie/aardwarmte mogelijk te maken in de noordwestelijke stadswijken. De SP fractie in de Groninger gemeenteraad is vanwege duurzaamheidsoverwegingen een voorstander van aardwarmte maar vindt wel dat de positie van huurders van corporatiewoningen goed geregeld moet worden. Zij komen immers in een situatie van “gedwongen winkelnering”. Vandaar dat de SP fractie  vragen heeft gesteld aan het gemeentebestuur.

Aanbestedingstraject gestart productie van geothermische warmte

groningen-selwerd-de parrel-aardwarmte-1WarmteStad, een samenwerking van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, heeft het initiatief genomen voor het project Warmtenet Noordwest in de stad Groningen. Hierbij wordt aardwarmte kilometers diep uit de bodem gehaald voor de verwarming van gebouwen.

Aan de noordkant van de Zernikecampus komt een geothermische bron, die aan 11.700 huizen, scholen en kantoren in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen, Kostverloren en Zernike warmte gaat leveren. Voor al deze gebouwen is dan niet langer aardgas nodig. Bovendien zorgt aardwarmte voor lagere energielasten voor de gebruikers.

Kick-off
WarmteStad heeft op 1 september een kick-off bijeenkomst georganiseerd met marktpartijen. Dit om te borgen dat de uitvraag aan de markt in dit innovatieve project juist is. Lees verder

Geld voor Warmtenet Noordwest

groningen-selwerd-de parrel-aardwarmte-1Ruim 11.000 huishoudens kunnen profiteren van aardwarmtebron
voor Warmtenet Noordwest kansrijk

Het college van B&W stelt de raad voor om 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het project Warmtenet Noordwest. Hierbij wordt aardwarmte kilometers diep uit de bodem gehaald voor de verwarming van gebouwen. Aan de noordkant van de Zernikecampus is een geothermische bron die aan scholen en 11.000 huizen in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen, Kostverloren en Zernike warmte kan leveren. Voor al deze gebouwen is dan niet langer aardgas nodig en gebruikers hebben daardoor lagere energielasten. Lees verder

Duurzame warmte in Groningen Noordwest

groningen-selwerd-de parrel-aardwarmte-2Een gezellige bijeenkomst gisteravond, 14 april, in de kantine van de Parrel in Selwerd. WarmteStad, een initiatief van de Gemeente Groningen en het Waterdrijf, presenteerde de plannen hoe we op een andere wijze onze huizen kunnen verwarmen. Bijna alle huizen worden nu nog verwarmd met aardgas. Niet duurzaam en het verhoogd de CO2 uitstoot.

Er is een alternatief. Aardwarmte. Een bewezen veilige techniek die al op veel plekken in Europa wordt gebruikt en waar Groningen haar bron ook voor wil gaan gebruiken. Duurzaam, goed voor stad en regio, betaalbaar en een bijdrage voor een schone duurzame en leefbare stad. Lees verder

Informatiebijeenkomst Aardwarmteproject Vensterschool Selwerd

AardwarmteGemeente en Waterbedrijf hebben een duurzaam nutsbedrijf gevormd, Waterstad BV, en het plan is dat er een bron komt op het Zerniketerrein waar heet water wordt opgepompt. Met dat hete water kunnen op termijn 10.000 woningen worden verwarmd. Als de plannen doorgaan (in mei neemt de Raad een beslissing over het boren van de bron) worden als eerste de grote woonflats in Selwerd en Paddepoel aangesloten – en dan wel de flats die nu een collectieve verwarming hebben = blokverwarming. Lees verder

Aardwarmteproject in Paddepoel, Selwerd en Zernike

AardwarmteHet College van B&W legt in april een voorstel aan de raad voor over het energieproject Geothermie Noordwest. Geothermie maakt gebruik van heet zout water dat in de diepgelegen aardlagen zit en na oppompen haar warmte afgeeft aan een warmtenet. Het warmtenet is een maximaal geïsoleerd waterleidingnetwerk naar woningen, bedrijfsruimten, zwembaden etc. Het afgekoelde zoute water uit de productieput wordt weer teruggepompt. Dit warmtenet zou dan in Paddepoel, Selwerd en Zernike Campus kunnen komen, opgewarmd door een geothermische put nabij Zernike. Lees verder