Politieke steun omwonenden uitbreiding Hamshire Hotel

hamshireDe gemeenteraadsfractie van de SP en het CDA zijn ontevreden over de manier waarop het Hampshire Hotel met de omwonenden van het Hoornse Meer communiceert. Het Hampshire Hotel is van plan om een groot deel van het groen aan de noordkant van het Hoornse Meer uit te graven om een horecapaviljoen aan het hotel mogelijk te maken. Omwonenden namen contact op met de fracties van het CDA en de SP om duidelijk te maken dat zij zich slecht betrokken voelen.

Omwonenden zijn zeer ontevreden over de manier van communiceren van het Hampshire Hotel (en bureau Legters) met de omwonenden, onder andere de besloten bijeenkomsten voor raadsleden en bestuursleden van het Meerschap viel slecht bij de omwonenden. Deze besloten bijeenkomst schoot ook in het verkeerde keelgat bij de fracties van de SP en het CDA, om die reden zijn beide fracties ook niet op deze uitnodiging ingegaan. In schriftelijke vragen aan het college van B&W vragen de beide fracties op welke manier het college meewerkt aan de plannen van het Hampshire Hotel en omwonenden niet eerder en beter betrokken hadden moeten worden bij de plannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *