Politieke steun omwonenden uitbreiding Hamshire Hotel

hamshireDe gemeenteraadsfractie van de SP en het CDA zijn ontevreden over de manier waarop het Hampshire Hotel met de omwonenden van het Hoornse Meer communiceert. Het Hampshire Hotel is van plan om een groot deel van het groen aan de noordkant van het Hoornse Meer uit te graven om een horecapaviljoen aan het hotel mogelijk te maken. Omwonenden namen contact op met de fracties van het CDA en de SP om duidelijk te maken dat zij zich slecht betrokken voelen. Lees verder