Provincie Groningen investeert voor fittere inwoners

Groningers moeten meer bewegen en sporten om gezonder te worden. Daarom investeert de provincie de komende vier jaar jaarlijks een half miljoen euro in bewegen.  Nu is bijna de helft van de Groningers te zwaar. Door te sporten en te bewegen inwoners van onze provincie fitter en krijgen ze meer grip op hun toekomst. Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid van de Groningers en leefbaarheid in de  dorpen. Het biedt kansen om mee te doen in de maatschappij en moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dit staat in de sport- en beweegvisie voor de jaren 2016-2019, die in overleg met Sportplein Groningen en gemeenten is opgesteld.
Meedoen
In deze visie staan de uitgangspunten van het college, die nog worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Als zij instemmen met de visie, wordt het programma binnen deze uitgangspunten verder ingevuld.  De belangrijkste uitgangspunten zijn kennis delen en het inzetten van (breedte)sport als middel om inwoners deel te laten nemen aan sportactiviteiten. Daarbij wordt de nadruk gelegd op kwetsbare groepen, sporttalent en sportevenementen die mensen stimuleren om te gaan of te blijven bewegen.  Daarnaast wil de provincie gemeenten ondersteunen in hun taak op het gebied van sport met de nadruk op het buiten sporten. Samen kijken ze hoe de omgeving zó ingericht kan worden dat deze uitnodigt om in beweging te komen of te blijven.

Sportplein Groningen
Voor kennis en informatie op het gebied van sport kunnen verenigingen en sporters terecht bij Sportplein Groningen. Dit samenwerkingsverband van negen organisaties uit de sport, het onderwijs en de overheid houdt zich bezig met het stimuleren van sport en bewegen in onze provincie. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het geven van informatie op het gebied van sport en bewegen. De komende jaren gaat Sportplein Groningen nog meer samenwerken met gemeenten en het bedrijfsleven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.