PVV Groningen pleit voor halvering Opcenten

van kesteren-1De Partij voor de Vrijheid pleit voor een halvering van de Opcenten uit de Motorrijtuigenbelasting. Jaarlijks wordt er door de Provincie tussen de 50 en 60 miljoen euro aan Opcenten geïnd, een extra belasting bovenop de motorrijtuigenbelasting die volledig in de provinciekas vloeit. Dit geld, dat door de automobilist wordt opgebracht, wordt besteed aan algemene middelen, terwijl dit geld wat de PVV betreft geheel aan wegen en veiligheid van de automobilist besteed zou moeten worden.

In plaats van gaten in de wegen, dicht men gaten in de begroting! Dat is de PVV al jaren een doorn in het oog en daarom heeft de PVV afgelopen Statenperiode al vier keer een motie ingediend om de Opcenten te verlagen. De PVV werd hierin door geen enkele andere partij gesteund. Het is geld van de automobilist, dan moet die ook de revenuen ervan hebben. Ook wanneer de Opcenten zouden worden gehalveerd, kan er veel goeds mee gedaan worden in de komende jaren.

De PVV heeft de ambitie om de wegen in de provincie Groningen niet in 20 jaar, maar in 10 jaar veiliger te maken. Om de Groninger wegen binnen 10 jaar veiliger te maken is 12 miljoen euro per jaar nodig. Daar bovenop wil de PVV nog 8 miljoen voor het overige wegbeheer en -onderhoud. De komende bestuursperiode (2015-2019) wil de PVV daarom 80 miljoen uittrekken voor (provinciale) wegen, waarvan 48 miljoen specifiek voor het veiliger maken van die wegen.

Op de Groninger provinciale wegen vallen gemiddeld 8 doden en 50 gewonden per jaar. Als het provinciebestuur de aanbevelingen uit het ANWB rapport in 10 jaar tijd aan zou pakken, dan zouden er circa 400 slachtoffers minder vallen in de komende 10 jaar. De PVV wil dat de door de weggebruikers als gevaarlijkst aangegeven N-wegen (uitkomsten onderzoek ANWB, november 2014), zoals de N361, N969 en N366, met voorrang worden aangepakt.

Wanneer het aantal doden en gewonden in tien jaar tijd kan worden teruggebracht van 580 naar circa 180 dan zou dat betekenen dat het aantal slachtoffers met bijna 60 procent zal dalen. In de komende bestuursperiode zet de PVV daarom voorzichtig in op een vermindering van het aantal slachtoffers met 24 procent in 2019. Een win-win situatie: aan de ene kant minder slachtoffers op de provinciale wegen en daarnaast krijgt de burger door minder belastingheffing een vollere portemonnee!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *