Schade storm half miljoen, herstel duurt nog weken

groningen-selwerd-elzenlaan-iepenlaan-eikenlaan-storm 28-10-4Herstel schade na storm duurt nog weken. Kosten voor opruimen en herstel naar schatting €550.000

Medewerkers van de gemeente zijn nog weken bezig met het opruimen en herstellen van de schade in de stad, door de zware storm van maandag 28 oktober. Dat blijkt uit een globale inventarisatie van alle beschadigingen aan onder meer bomen, verlichting, gebouwen, straatmeubilair en bestrating.

De kosten voor alle werkzaamheden bedragen naar schatting €550.000,=.

De storm die maandagmiddag 28 oktober over ons land raasde heeft ook in onze stad forse schade opgeleverd. Gelukkig bleven persoonlijke ongelukken uit. Wel raakten overal in de stad nog vol in blad staande bomen ontworteld, woeien dakpannen van daken en raakten dak- en gevelplaten los. Het meldpunt Stadsbeheer kreeg tijdens en na de storm bijna 1.000 telefoontjes. Andere meldingen kwamen binnen via mail, de twitteraccounts van de gemeente en via signalen van medewerkers op de wijkposten of op straat. Daarnaast kwamen meldingen binnen via collega’s van politie en brandweer.

Tijdens de storm was gemeentepersoneel op straat aan het werk om alle doorgaande wegen vrij te houden, vooral met het oog op het werk van de hulpdiensten tijdens de storm. Meteen na de storm was de inzet gericht op het wegnemen of voorkomen van gevaarlijke situaties door omgevallen of instabiele bomen of takken. Tussen maandag 28 oktober en vrijdag 1 november werden verspreid door de hele stad 600 bomen verwijderd. Dit gebeurde niet alleen door gemeentepersoneel, maar ook door ingehuurde krachten van groenbedrijven.

De komende weken wordt nog gewerkt aan het opruimen van omgevallen bomen en afgewaaide forse takken. Het herstellen van kleinere schade aan bomen neemt vervolgens nog een maand in beslag. Ook worden de komende tijd verharding, straatmeubilair, verkeersborden en straatverlichting gerepareerd. Of er nieuwe bomen geplant worden ter vervanging van de gesneuvelde bomen, wordt later besloten. Aan tenminste 19 gebouwen van de gemeente is eveneens schade geconstateerd. De schade aan gemeentepanden bedraagt naar schatting rond de 100.000 euro. Hier is de gemeente voor verzekerd. Waarschijnlijk is pas in de loop van volgend jaar duidelijk hoeveel schade de storm uiteindelijk heeft veroorzaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *