Slim besparen op energie voor duizend huishoudens

politiek-cda-jan seton- wethouder stadsbeheer-reiniging-ecologie-duurzaamheid-milieu-recratie-dierenwelzijn-1

wethouder jan seton maakte vandaag het nieuws bekend

De gemeente Groningen heeft samen met de Hanzehogeschool Groningen, Enexis, Target Holding en een vijftal Woningcorporaties een innovatieproject opgezet rondom slimme energiemeters. De bedoeling is om duizend huishoudens zo veel mogelijk energie te laten besparen door hun energiegedrag te beïnvloeden.

 

Drie regionale bedrijven zullen in het project verschillende toepassingen ontwikkelen die het energieverbruik van bewoners verminderen. Onderzoekers en studenten van de Hanzehogeschool doen onderzoek bij de huishoudens om de resultaten van verschillende toepassingen die de bedrijven ontwerpen te vergelijken.

Het project begint met veertig geselecteerde huishoudens, die een slimme toepassing en een nieuwe energiemeter krijgen. Daarbij ontvangen dertig huishoudens een nieuwe energiemeter en een technologische toepassing (de “experimentele groep”) en tien huishoudens alleen een nieuwe energiemeter (de “controlegroep”). De drie bedrijven willen met verschillende toepassingen het energieverbruik bij de huishoudens inzichtelijk maken en zodoende het gedrag van de deelnemers beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat door aanpassing van het gedrag besparingen tot dertig procent mogelijk zijn. Studenten en onderzoekers van de Hanzehogeschool zullen de toegepaste technologie door middel van metingen, enquêtes en interviews onderzoeken op effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid.

De gemeente Groningen heeft in 2011 het initiatief genomen voor het project ‘1000 slimme huishoudens’. Dit vanuit de ambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Energiebesparing levert een grote bijdrage aan deze ambitie. Daarnaast is het stimuleren van de kenniseconomie – en daarmee de werkgelegenheid in de stad – één van de speerpunten van zowel het huidige economische beleid (G-kracht) als het Akkoord van Groningen. Het kennisproject “1000 Slimme Huishoudens” wordt door een coalitie van de Hanzehogeschool, bedrijven, woningbouwcoöperaties en kennispartijen uitgevoerd. De gemeente Groningen maakt dit project mede mogelijk door een co-financieringsbijdrage van € 111.000 vanuit het co-financieringsfonds[1].[1] Het Co-financieringsfonds is bedoeld voor projecten op het terrein van energie en healthy ageing, gericht op de overdracht van kennis naar bedrijven en/of gericht op het verzilveren van kennis via (techno)starters. Het co-financieringsfonds draagt bij aan:

–          de versterking van het energie- en healthy ageing cluster;
–          versterking van de Groningse economie;
–          directe en indirecte werkgelegenheidsgroei;
–           de versterking van het imago van Groningen als kennis/innovatiestad betreffende de thema’s energie en healthy ageing en levert zo een bijdrage aan het aantrekken van bedrijven en talentvolle studenten en kenniswerkers.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *