Stadjers voor compassie door de bril van Jannie Visscher

paddepoel-bekenkampschool-wilgenlaan-uitreiking 100e waarderingskaart-farshad saderi-6“Compassie betekent voor mij je kunnen verplaatsen in een ander. De ander in zijn of haar waarde te laten. Waardevrij proberen te zijn, zonder vooroordeel een bepaalde situatie aan te gaan, hoe lastig dat soms ook is. Juist compassie geeft het leven inhoud en diepte.

Wat heeft u bewogen mee te doen aan dit project?

 

 

Groningen wil graag een stad zijn voor iedereen, een solidaire en betrokken stad. Stadjers voor Compassie past uitstekend binnen dit kader. Het project Stadjers voor Compassie richt zich in essentie op de relatie tussen mensen onderling, respect voor elkaar hebben en begrip voor elkaar kunnen en willen opbrengen. Het neemt de menselijke maat als uitgangspunt en niet de bestuurlijke, politieke of welke andere maat dan ook.

Wat betekent compassie in uw werk?

Je kunnen verplaatsen in de situatie van een ander is noodzakelijk voor het werk wat ik doe. Dit betekent niet dat ik het iedereen naar het zin kan maken, maar wel dat ik begrip heb voor de standpunten van anderen, me kan voorstellen wat een bepaald besluit met iemand doet. Kortom compassie tonen.

Wat denkt de gemeente te kunnen bijdragen aan compassie in de stad Groningen?

Wij kunnen in ons handelen laten zien dat het ons ernst is met begrip kweken en respect voor elkaar hebben. Bijvoorbeeld door beleid te maken voor die groepen die het het hardst nodig hebben, door uitwassen als discriminatie en geweld stevig aan te pakken, door inwoners van de stad aan te spreken op hun positieve en soms ook negatieve gedrag en door zelf het goede voorbeeld te geven.

Welke activiteiten heeft de gemeente voor ogen als bijdrage van het project?

Activiteiten als de Dag van de Dialoog, waarin mensen met elkaar in gesprek gaan over een bepaald thema. De Regenboogweek, waarin homo-organisaties uit Groningen laten zien dat ze er zijn en wat ze doen. Praktische activiteiten die zichtbaar zijn in de stad en die laten zien dat wij een zeer diverse stad zijn.

Wanneer is het project voor u geslaagd?

Als Stadjers voor Compassie brede steun krijgt onder de Groningers en Groningers er naar gaan handelen.

Wie is als een voorbeeld voor u als u iemand mag noemen die echt vanuit compassie leeft?

Ik heb niet één bepaalde persoon in gedachten. Ik heb veel bewondering voor mensen die vanuit hun diepste overtuiging andere mensen bijstaan in tijden van nood, maar ook in het dagelijkse leven. Dat kan de buurvrouw zijn die haar buurman helpt met boodschappen doen of de tuin bijhouden, de vrijwilliger die tot diep in de nacht voedsel- of kledingpakketten staat in te pakken voor ontwikkelingslanden of de hulpverlener die met gevaar voor eigen leven andere mensen medische verzorging biedt.

Website: gemeente.groningen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *