Accommodatienota Groningen vastgesteld

blik op de wijik-1Met de blik op de wijk. Dat is de titel van de vastgestelde nieuwe accommodatienota van de gemeente Groningen, die betrekking heeft op 36 sociaal-culturele accommodaties. Op basis van het nieuwe beleid wil Groningen de accommodatie-besturen meer ondersteunen in de samenwerking en afstemming in de wijk. Ook  wil de gemeente buurtbewoners meer betrekken bij het beleid en de programmering van de wijk-en buurtactiviteiten.

Het beheer van de accommodaties wordt niet meer per accommodatie toebedeeld, maar per gebied. Lees verder