Meer maatwerk per project en minder parkeerplekken nieuwbouw

sloop trefkoel zonnelaan-1Het stadsbestuur wil allerlei regels versoepelen om makkelijker woningen te bouwen. Dat kunnen ze echter niet alleen en zijn dus afhankelijk van andere partijen, ondernemers en burgers. Reden voor het gemeentebestuur partijen op te roepen uitvoering te geven aanhet bouwoffensief.  Lees verder

Bouwoffensief Groningen moet woningmarkt vlottrekken

groningen-paddepoel-grote beerstraat-zon woningen (2 van 3)Met het vandaag gepresenteerde Bouwoffensief Groningen stelt het college van B&W van Groningen een reeks praktische maatregelen voor die een impuls moeten geven aan de vastgelopen woningmarkt. Het offensief is opgesteld in het licht van het landelijke woonakkoord. Lees verder