Meer maatwerk per project en minder parkeerplekken nieuwbouw

sloop trefkoel zonnelaan-1Het stadsbestuur wil allerlei regels versoepelen om makkelijker woningen te bouwen. Dat kunnen ze echter niet alleen en zijn dus afhankelijk van andere partijen, ondernemers en burgers. Reden voor het gemeentebestuur partijen op te roepen uitvoering te geven aanhet bouwoffensief.  Lees verder