Eerste Groninger BurgerRaad op zondag 29 november

tuin in de stad - frans kerver-1Afgelopen weken is het onderzoek naar de maatschappelijke waarde van Tuinindestad afgerond. Het college bespreekt het rapport deze week, waarna het gepubliceerd kan worden. Naar verwachting zal de gemeenteraad op 16 december een besluit nemen: wordt het woningen bouwen aan de Friesestraatweg of kan Tuinindestad blijven? Wij nodigen buren, wijkbewoners, andere betrokken stadjers alvast uit voor de Eerste Groninger BurgerRaad op zondag 29 november inloop 13.00 aanvang 13.30. Lees verder