Groningen Ontzet 2022 | Kranslegging buste van Rabenhaupt

Vanmorgen rond de klok van half negen vond op het Waagplein in het centrum van Groningen de kranslegging bij de buste van van Rabenhaupt plaats. Onder de publieke belangstelling vele eerste jaar studenten van Vindicat. Lees verder

Groningen ontzet 2018 – Kranslegging buste Carl von Rapenhaupt

Vanmorgen, 28 augustus, vonden de plechtigheden plaats bij de buste van Carl von Rabenhaupt die sinds vorig jaar op z’n nieuwe plek staat nabij het Goudkantoor. Hier legden de burgemeester van Groningen, de commissaris van de Koning en de voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken een krans. Lees verder

Buste Carl von Rabenhaupt kijkt nu richting de vijand

De buste van Carl von Rabenhaupt werd vandaag verplaatst van de noordzijde van het stadhuis naar de zuidzijde van het Goudkantoor op het Waagplein.

Burgemeester en wethouders van Groningen komen hiermee tegemoet aan een langgekoesterde wens van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken (KVvV) om Rabenhaupt weer naar het zuiden te laten kijken. Dit is de richting waar de vijand in 1672 vandaan kwam. Lees verder

Buste Von Rabenhaupt verhuist naar de zuidzijde van het stadhuis

‘Langgekoesterde wens KVVV in vervulling’

Het college van B&W heeft ingestemd met de verplaatsing van de buste van Carl von Rabenhaupt van de noordzijde van het stadhuis naar de zuidzijde van het Goudkantoor (hoek Waagplein-Waagstraat). Daarmee komt het college tegemoet aan een langgekoesterde wens van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken om Von Rabenhaupt weer naar het zuiden te laten kijken, daar waar de vijand vandaan kwam. Lees verder

Rabenhaupt met de rug naar de vijand, het kan niet waar zijn

nederland 2014, groningen, centrum, groningen ontzet kranslegging, grote marktAan Carel Rabenhaupt heeft Groningen het jaarlijks terugkerende feest Groningens Ontzet, ook wel ‘Bommen Berend’ genoemd, te danken. Daarom wordt elk jaar op 28 augustus een krans gelegd bij het monument van Rabenhaupt, aan de noordzijde van het stadhuis. Maar … het monument van Rabenhaupt staat op de verkeerde plek!

De buste van Rabenhaupt kijkt naar het noorden en staat met de rug naar de vijand van destijds. De vijand, Bernhard von Galen (bijnaam Bommen Berend), de bisschop van Münster trok namelijk met zijn legers vanuit het zuiden naar de stad Groningen. Volgens de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken verdient Rabenhaupt een betere locatie: kijkend in de richting van het zuiden. Maar waar precies?

Stem mee op Facebook welke locatie de voorkeur heeft: klik hier

Anne Kuik van het CDA vroeg zich het al eerder af:

Groningen Herewegbuurt – Kanonskogel

groningen-rabenhauptstraat-groene bol-1De groenkoperen bol in de Rabenhauptstraat in de Groninger Herewegbuurt, stelt een kanonskogel voor. Het jaartal 1672 verwijst naar het jaar waarin de slag om Groningen plaatsvond. Legeraanvoerder Carl von Rabenhaupt verdedigde de stad tegen de inval van de bisschop van Münster, bijgenaamd Bommen Berend. Zijn soldaten, ruim 20.000 in getal, belegerden de stad vanuit het zuiden, in de omgeving waar nu de Rabenhauptstraat en de Kempkensberg gelegen zijn. Lees verder

Groningen Centrum – Carl von Rabenhaupt

groningen-centrum-carl von rabenhaupt-1De buste van Carl von Rabenhaupt op de Grote Markt in de binnenstad van Groningen, is gemaakt door Willem Valk. De vormgeving is traditioneel – van de vernieuwende invloed die Valk vóór de Tweede Wereldoorlog had is nauwelijks nog iets terug te vinden. Von Rabenhaupt is realistisch weergegeven, zij het dat de gelaatstrekken wat gestileerd zijn. Lees verder