Groningen realiseert Urban Datacenter

nieuw college gemeente groningen-3Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de gemeente Groningen werken samen om in Groningen een Urban Datacenter op te zetten. Door de samenwerking met het CBS kunnen data effectiever ingezet worden voor de samenleving. De overheid, burgers, bedrijven en instellingen krijgen zo veel meer inzicht in wat er feitelijk in hun stad en in de regio gebeurt. Het CBS heeft al Urban Datacentra in Eindhoven en in Heerlen.

De combinatie van technologie en data levert kennis op over maatschappelijke en stedelijke thema’s zoals veiligheid, gezondheid, mobiliteit, duurzaamheid en economische ontwikkeling. Lees verder

Ouderen in problemen door internet

ouderenHet zeer lage internetgebruik onder 75-plussers zorgt voor steeds grotere afhankelijkheid.

Bankfilialen worden gesloten, de Belastingdienst, gemeenteloketten en zelfs het loket om de gehandicaptenparkeervergunning op te halen zijn nu of zeer binnenkort alleen nog maar digitaal te benaderen. Lees verder

Veel mensen op een klein stukje aarde

Ondanks de terugval van de bevolkingsgroei in 2012 wordt voor de komende decennia nog een aanzienlijke verdere bevolkingsgroei voorzien. Nederland telt in 2040 naar verwachting 17,8 miljoen inwoners, 1,1 miljoen meer dan begin dit jaar. Voor de twintig jaar daarna wordt slechts een geringe jaar-op-jaar-groei verwacht. Lees verder