Cultuurhistorie van grote waarde van stad Groningen

groningen-centrum-grote-markt-koninklijke-onderscheidingen-12.jpgOndanks de beëindiging van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) door het Rijk wil het college van B&W van Groningen in deze collegeperiode blijven investeren in cultuurhistorie. Tot en met 2018 is hiervoor jaarlijks € 200.000 beschikbaar. Daarnaast is besloten jaarlijks structureel € 300.000 uit te trekken voor erfgoed, zodat de gemeente zijn wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg, archeologie en cultuurhistorie naar behoren kan blijven uitvoeren. Lees verder