Groningen versterkt energieprogramma

steden nederland groningen, centrumEerste Energieprogramma sinds aardbevingen

In het programma Groningen geeft energie 2015–2018 presenteert het college van B&W zijn aangescherpte ambities en strategische keuzes. De stad kiest er voor om met het energieprogramma het economisch perspectief voor de regio te versterken. Ook wordt er voortgebouwd op wat er in de achterliggende jaren in gang is gezet. De gaswinningsproblematiek en nieuwe energiemogelijkheden maken dat nut en nood-zaak van de energietransitie breder dan ooit worden gezien. Lees verder