Sociale voorzieningen dichtbij en samen met bewoners

mensen zorg-1Groningen kiest voor gebiedsgebonden aanpak

De gemeente Groningen heeft plannen om de toegankelijkheid van de sociale voorzieningen te verbeteren. Inwoners kunnen straks met al hun hulp- of ondersteuningsvragen over bijvoorbeeld opvoeding, begeleiding en verzorging in de thuissituatie, in de eigen wijk terecht. Dit staat in de discussienota ‘Met elkaar voor elkaar, naar een gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein’. Het college van B&W legt deze discussienota nu voor aan de gemeenteraad en de Stadjers. Lees verder