Partij voor de Dieren maant Eurocommissaris om ganzenvergassing

natuur, vogels, ganzenDe Partij voor de Dieren heeft Eurocommissaris Janez Potočnik (Milieu) in een brief opgeroepen om de Nederlandse plannen om ganzen te vergassen rond Schiphol kritisch tegen het licht te houden. De Europese Biocidenrichtlijn verbiedt het vergassen van ganzen en staat alleen een uitzondering hierop toe als bij onvoorzien gevaar alle alternatieven onvoldoende mogelijkheden bieden. Lees verder