Brandganzen in natuurgebied Ruidhorn

Natuurgebied Ruidhorn, gelegen aan de Groninger kust, is een gebied ter compensatie voor natuurwaarden die verloren zijn gegaan bij het in gebruik nemen van nieuwe delen van de Eemshaven. Het Uithuizerwad bestaat uit het buitendijkse kweldergebied Uithuizerwad en de binnendijkse Ruidhorn Binnendijkse wadparel. Vanuit de vogelkijkwand in het natuurgebied De Ruidhorn, gelegen bij het Uithuizerwad, namen we vandaag, 11 april, weer een kolonie van brandganzen aan.

Brandganzen zijn circa 60 cm groot.. Met geelachtige witte kop, waarvan de achterzijde zwart is, met een zwarte nek en bovenborst. Als deze gans tijdens de winter aan de Nederlandse kust opduikt, worden ze al vlug verraden door het wit van hun wangen dat fel afsteekt op het zwart van de kop en hals. Lees verder

Winning waddengas gebeurt verantwoord laten ze ons weten

friesland-wierum-'t wad met boortoren-1Niemand weet wat de gevolgen zijn van eb en vloed bij de bodemdaling van het waddengebied door het winnen van gas.  Niet de minister en al evenmin de volksvertegenwoordigers. Spelen met vuur veroorzaakt brand en de tijd zal leren wat de gevolgen zullen zijn voor dit uniek stuk natuurgebied op de wereldkaart. Lees verder

Brandganzen vanuit het natuurgebied De Ruidhorn

Vanuit de vogelkijkwand in het natuurgebied De Ruidhorn, gelegen bij het Uithuizerwad, een ware kolonie van brandganzen, die achter de dijk enige bescherming zochten tegen de strakke koude wind vandaag 23 maart 2012.

natuur-vogels-brandganzen-uithuizen-de ruidhorn-9

Het is een sterke vogelsoort die weinig of geen last ondervindt van vriesweer. Lees verder