Mobiliteitsvisie Paddepoel Selwerd | Op weg naar een leefbare, schone stad

Meer ruimte voor de fiets en voetgangers, het stimuleren van duurzame- en deelmobiliteit. Waar nu nog de auto leidend is bij het maken van keuzes, wordt de kwaliteit van de openbare ruimte leidend. Dat is de basis van de nieuwe mobiliteitsvisie: Groningen Goed op Weg – Naar een leefbare, schone en gezonde stad. Deze conceptvisie, die vooruitkijkt tot 2040, geeft aan hoe het college het ruimtegebruik van mobiliteit wil verminderen en mobiliteit wil verduurzamen.De brief aan de gemeenteraad met bijlagen staat hier op onze website van de gemeente Groningen: klik hier

De Eikenlaan vormt dé verbindende schakel tussen de wijken Paddepoel en Selwerd en ontsluit deze wijken bovendien met de Noordelijke en Westelijke Ringweg.

Lees verder

Leefbaarheid wijken Nederland licht verbeterd

paddepoel vanaf de morgensterflat bij avond-1De leefbaarheid van de wijken in Nederland is in de periode tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2012 licht verbeterd. Na een stagnatie tussen 2008 en 2010, wordt hiermee de eerder ingezette verbetering doorgezet. Het aantal inwoners dat in gebieden met leefbaarheidsproblemen woont is gedaald van 1.4 miljoen in 1998 via 900.000 in 2010 tot 800.000 op 1 januari 2012. Lees verder

Paddepoel-zuid positief over veiligheid en leefbaarheid, Tuinwijk in de lift

groningen-paddepoel-grote beerstraat-lente 2013-1Verbeterde veiligheid iets teruggelopen, Tuinwijk in de liftgroningen-tuinwijk-lentemarkt 2012-5

Er is in de stad minder verloedering in de vorm van graffiti, hondenpoep op stoep en straat, en vernielingen. Meer mensen zijn actief geweest om hun buurt te verbeteren en de tevredenheid over voorzieningen is toegenomen. Sinds 1996 is de stad veel veiliger geworden, maar de afgelopen twee jaar zien we een kleine terugloop. Tuinwijk kent na wijkvernieuwing gemiddelde tot goede leefbaarheid en veiligheid. Lees verder