Werk aan de wijk zeker effect maar wel op langere termijn

groningen selwerd -9Volgens het onderzoek van het SCP naar de effecten van investeringen in de zogenaamde Vogelaarwijken ‘Werk aan de wijk’, hebben die investeringen weinig tot geen verbetering te weeg gebracht in die wijken, als je ze vergelijkt met een aantal andere wijken in de (middel)grote steden. Je zou daaruit kunnen concluderen dat investeren in kwetsbare wijken in onze steden geen zin heeft. Lees verder

Leefbaarheid wijken Nederland licht verbeterd

paddepoel vanaf de morgensterflat bij avond-1De leefbaarheid van de wijken in Nederland is in de periode tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2012 licht verbeterd. Na een stagnatie tussen 2008 en 2010, wordt hiermee de eerder ingezette verbetering doorgezet. Het aantal inwoners dat in gebieden met leefbaarheidsproblemen woont is gedaald van 1.4 miljoen in 1998 via 900.000 in 2010 tot 800.000 op 1 januari 2012. Lees verder