Peter den Oudsten benoemd als burgemeester Groningen

steden nederland, groningen, centrumDe ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de benoeming van Peter den Oudsten als burgemeester van Groningen . Dit gebeurde op voordracht van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De 63-jarige Den Oudsten wordt benoemd per 2 januari 2015. Hij is op dit moment nog burgemeester van Enschede. Den Oudsten werd op 6 oktober voorgedragen door de Groninger gemeenteraad.