Nachtelijke werkzaamheden voor omgeving Reitdiep geschrapt

reitdiepplein-1Maandag 31 augustus zijn de werkzaamheden rondom het knooppunt Ring West/Ring Noord (Reitdiepplein) gestart waaronder enkele nachtelijke werkzaamheden. Helaas vallen deze werkzaamheden wat geluidsoverlast betreft tegen. Daarom is besloten om de planning aan te passen.
De Provincie Groningen ontving vanochtend diverse klachten over de afgelopen nachtelijke werkzaamheden. “We hebben onderschat dat er zoveel geluid bij de werkzaamheden zou vrijkomen. Inmiddels hebben we intern beraad gehad en de werkplanning aangepast”, aldus de projectleiding.

Lees verder

Verkeershinder vanaf 31 augustus tot eind 2015 Reitdiepplein

reitdiepplein-1Van september tot eind december 2015 vinden werkzaamheden plaats aan het knooppunt Ring West/Ring Noord (Reitdiepplein). In oktober 2014 heeft de Provincie Groningen – in samenwerking met de gemeente Groningen – de gewijzigde plannen omtrent het knooppunt Ring West/Ring Noord (Reitdiepplein) gepresenteerd aan de omgeving. Dit heeft ertoe geleid dat de voorgenomen plannen in samenspraak met de omgeving zijn gewijzigd. Lees verder

Informatiebijeenkomst werkzaamheden Reitdiepplein

reitdieppleinOp woensdag 26 augustus 2015, tussen 17.00 uur en 19.30 uur, vindt er in de Stadskerk  (Friesestraatweg 221) een informatiebijeenkomst plaats over de werkzaamheden die vanaf september a.s. rondom het knooppunt Ring West/Ring Noord (Reitdiepplein) starten.

De provincie Groningen organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met de gemeente Groningen en aannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra, die het werk gaat uitvoeren. Geïnteresseerden kunnen tijdens de genoemde tijdstippen binnenlopen voor informatie. Lees verder