Jeroen de Willigen nieuwe stadsbouwmeester

2014-10-22 foto stadsbouwmeesterDe gemeente Groningen heeft de heer Jeroen van Willigen (46 jaar) per 1 januari 2015 benoemd tot stadsbouwmeester van de gemeente Groningen.
De nieuwe stadsbouwmeester adviseert het college van B&W over de kwaliteit van de ruimtelijk-functionele ontwikkeling van de stad en is tevens de eindverantwoordelijke voor de welstandsbeoordeling.
Lees verder