Jeroen de Willigen nieuwe stadsbouwmeester

2014-10-22 foto stadsbouwmeesterDe gemeente Groningen heeft de heer Jeroen van Willigen (46 jaar) per 1 januari 2015 benoemd tot stadsbouwmeester van de gemeente Groningen.
De nieuwe stadsbouwmeester adviseert het college van B&W over de kwaliteit van de ruimtelijk-functionele ontwikkeling van de stad en is tevens de eindverantwoordelijke voor de welstandsbeoordeling.

Met Van Willigen is een contract afgesloten voor drie jaar. Er is een optie voor verlenging tot en met uiterlijk 31 december 2020. Het gaat om een dienstverband van 0,6 fte. Het Atelier Stadsbouwmeester is onderdeel van de directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp. Het samenvoegen van de functies van de stadsbouwmeester en de welstandscommissie past in het streven naar een kleinere gemeentelijke organisatie.

Vanuit een groslijst van vijftig namen zijn gesprekken gevoerd met de vijf meest geschikte kandidaten. Jeroen de Willigen is algemeen directeur van architectenbureau De Zwarte Hond en stedenbouwkundige van origine (TU Delft). Hij heeft veel ervaring in kwaliteitsteams en is zowel supervisor als ontwerper van veel stedenbouwkundige projecten geweest. De Willigen heeft geen ervaring in een welstandscommissie oude stijl maar wél heldere opvattingen over welstand nieuwe stijl.

In het werk van de nieuwe stadsbouwmeester staan vier thema’s centraal:

-Supervisor en deelname in kwaliteitsteams aan strategische projecten in de stad (zoals         Aanpak Ring Zuid, Grote Markt, Stationsgebied)

-Agenderen, inspireren en initiëren van de ruimtelijke opgaven voor de stad

-Welstand nieuwe stijl: meer meedenken vooraf in plaats van slechts toetsen achteraf

-Vakinhoudelijke coaching van medewerkers en ontwerpers.

Van Willigen is tevens gastdocent aan de Academie van Bouwkunst te Groningen, bestuurslid van Europan en coördinator stedenbouw van de Academie van Bouwkunst te Rotterdam.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *