Wijkwethouders Groningen bekend

wijkwethouders in groningen-1In Groningen krijgt iedere wijk zijn eigen wethouder. Dit is onderdeel van het gebiedsgericht werken waarover afspraken zijn gemaakt in het coalitie-akkoord” Voor de verandering”. Bij het gebiedsgericht werken staan initiatieven van burgers centraal. De gemeente stimuleert en ondersteunt hen hierbij. Hiermee wil de gemeente de leefbaarheid en vitaliteit in de wijken vergroten. De komen de maanden spreken de wethouders in de wijken met bewoners en andere betrokkenen over de belangrijkste zaken die er spelen. Het college gaat werkende weg deze nieuwe werkwijze opbouwen,om zo te komen tot maatwerk per wijk.

Het college heeft de volgende verdeling van de wethouders over de stad gemaakt. Joost van Keulen is wijkwethouder voor het stadsdeel Centrum. Roeland van der Schaaf neemt het stadsdeel Oude Wijken onder zijn hoede. Wijkwethouder voor het stadsdeel Zuid wordt Ton Schroor, het stadsdeel(Noord)West krijgt Paul de Rook. Mattias Gijsbertsen gaat als wijkwethouder in stadsdeel Oost aan de slag.

Aanjager

De wijkwethouders sturen de nieuwe werkwijze in de wijken aan en signaleren specifieke opgaven. Ze zijn aanjager en boegbeelden onderhouden nauw contact met hun wijken. De nieuwe aan pak past in het streven naar een samenleving waarin iedereen mee doet en niemand tussen wal en schip raakt. Omdat te bereiken wil de gemeente makkelijk benaderbaar zijn, goed luisteren en samen met de wijk, bewoners,ondernemers en instellingen,tot activiteiten en initiatieven komen.

De wijken in
De komende maanden brengt het college de gewenste veranderingen opgang en gaat daarvoor de wijken in. De wijkwethouders willen daarbij spreken over de belangrijkste punten van aandacht in de wijk, voor nu en in de toekomst. De wijkwethouders gaan, samen met betrokkenen, actief in de wijk en opzoek naar nieuwe ideeën en plannen. Met dit beleid op maat per wijk denkt het college van B&W ook effectiever, efficiënter en directer te kunnen besturen.

Socialeteams
De gemeente zet momenteel sociale teams op in de wijken om de decentralisaties in de zorg ,jeugdzorg en werk in goede banen te leiden. Het gebiedsgerichtwerken sluit hierbij aan; gezamenlijk richten ze zich op het aanbod van collectieve voorzieningen.

Budget
In de begroting voor 2015 is 2,2 miljoen euro gereserveerd voor het gebiedsgericht werken. Daarbinnen hebben de wijkwethouders een eigen budget ter beschikking. Dit is bedoeld om acute problemen op te lossen en initiatieven in de wijken te stimuleren.

Ook in 2016 en daarna blijft Groningen investeren in gebiedsgericht werken.

Meer gedetailleerde informatie: klik hier

Eén gedachte over “Wijkwethouders Groningen bekend

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *