Wijkwethouders Groningen bekend

wijkwethouders in groningen-1In Groningen krijgt iedere wijk zijn eigen wethouder. Dit is onderdeel van het gebiedsgericht werken waarover afspraken zijn gemaakt in het coalitie-akkoord” Voor de verandering”. Bij het gebiedsgericht werken staan initiatieven van burgers centraal. De gemeente stimuleert en ondersteunt hen hierbij. Hiermee wil de gemeente de leefbaarheid en vitaliteit in de wijken vergroten. Lees verder

Wijkwethouders geven extra impuls aan wijken

groningen-centrum-politiek-coalitieakkoord groningen-2Zoals u wellicht weet heeft het college van B. en W. in het coalitieakkoord “voor de verandering” opgenomen te willen gaan werken met wijkwethouders om een extra impuls te geven aan het gebiedsgerichte werken in de stad.
Bij deze informeer ik u erover dat op woensdag 22 oktober, tijdens een persconferentie, de wethouders de onderlinge verdeling van de stadsdelen bekend zullen maken. De wijkwethouders nemen elk een stadsdeel voor hun rekening en gaan samen met bewoners en andere partners in de wijk invulling geven aan het wijkwethouderschap. Lees verder