Dag Walibi voor jonge mantelzorgers

humanitas-dagje walibi-1Onder jonge mantelzorgers worden kinderen en jongeren tot 24 jaar verstaan die zorgen voor, of zorgen hebben om ouder(s), een broer(tje), zus(je) of andere familie. Er kan sprake zijn van een lichamelijke beperking, een psychische ziekte, verslavingsproblematiek of van een verstandelijke beperking. Dit zijn vaak zorgen en taken die niet passen bij de leeftijd van die jongere. Wij als Humanitas JMZ stad streven er naar om ze hier ondersteuning bij te bieden. Deze ondersteuning kan bestaan uit persoonlijke contacten of het geven van praktische informatie. Lees verder